Huurprijs maximering - Ed Meijer Vastgoed

Ga naar de inhoud

Huurprijs maximering

Nieuws
Huurprijs maximering
Huurprijs maximering:

23 april 2024 heeft de 1e kamer het wetsvoorstel aangenomen:

Wet maximering huurprijsverhoging geliberaliseerde huurovereenkomsten

De wet bestond al vanaf 1 mei 2021 maar zou 1 mei 2024 aflopen. Deze is nu verlengd met 3 jaar.

Kort door de bocht. De huurprijs van vrije sector woningen mag met een maximaal percentage verhoogd worden. Voor 2024 is dat 5,5%.


36.511
Verlenging, wijziging en handhaving maximering en verkorting van de verjaringstermijn voor huurverhogingen

Dit wetsvoorstel verlengt de werkingsduur van de Wet maximering huurprijsverhogingen geliberaliseerde huurovereenkomsten (35.488) voor woonruimte met drie jaar. Zonder deze verlenging vervalt de regeling op 1 mei 2024. Uit de evaluatie van de Wet is gebleken dat verlenging van die maximering van de huurprijsverhogingen gewenst is.

Met dit voorstel wordt ook de maximering van de (eenmalige) huurverhoging na woningverbetering en/of verduurzaming verlengd. Dit voorstel in ook van toepassing op de maximering van de jaarlijkse huurprijsverhogingen op huurovereenkomsten voor ligplaatsen voor woonboten. Bij de wijziging van de berekeningswijze van de maximale huurprijsverhogingen per 1 januari 2023 is per abuis de toepasselijkheid van die maximering op huurovereenkomsten voor ligplaatsen geschrapt.

bron: eerste kamer der staten generaal   (https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/36511_verlenging_wijziging_en )


Huurverhoging vrijesectorwoning 2024 maximaal 5,5%

Voor vrijesectorwoningen is de jaarlijkse huurverhoging vanaf 1 januari 2024 maximaal 5,5%.

Huurverhoging vrije sector gekoppeld aan de loonontwikkeling

De wet bepaalt dat de toegestane huurverhoging in de vrije sector is gekoppeld aan de inflatie als die lager is dan de loonontwikkeling. De loonontwikkeling van december 2022 tot december 2023 was 5,8%. De inflatie in die periode was 4,5%. Daarom is de toegestane jaarlijkse huurverhoging vanaf 1 januari 2024 maximaal (4,5% inflatie + 1 =) 5,5% in de vrije sector.

Die toegestane jaarlijkse huurverhoging van maximaal 5,5% geldt ook voor ligplaatsen voor woonboten.

De toegestane huurverhoging van 5,5% geldt van 1 januari 2024 tot 1 mei 2024.
Op 1 mei 2024 loopt de wet die de beperking van de huurverhogingen regelt af. De Tweede Kamer heeft op 9 april 2024 ingestemd met verlenging, en het huidige maximum (het laagste percentage van inflatie en cao-loonontwikkeling, plus 1) gehandhaafd. Als ook de Eerste Kamer tijdig (uiterlijk 23 april 2024) met het wetsvoorstel instemt, blijft de maximaal toegestane huurverhoging vanaf 1 mei 2024 voor de rest van kalenderjaar 2024 (4,5% inflatie + 1 =) 5,5%. Zonder verlenging worden huurders in de vrije sector en van ligplaatsen voor woonboten vanaf 1 mei 2024 niet meer beschermd tegen te grote huurprijsstijgingen.

Liberalisatiegrens

Vrijesectorhuurwoningen zijn zelfstandige woningen (zoals eengezinswoningen, appartementen, studio’s, bungalows) waarvan de aanvangshuurprijs hoger was dan de toenmalige liberalisatiegrens. Dat wil zeggen: als de kale huurprijs van de ingangsdatum van het huurcontract hoger was dan de liberalisatiegrens die gold op die ingangsdatum.

Bron: rijksoverheid   (https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/woning-huren/vraag-en-antwoord/wat-is-de-maximale-huurverhoging-in-2024)


Meer dan 25 jaar ervaring in het vastgoed
Terug naar de inhoud