buytolet - Ed Meijer Vastgoed

Ga naar de inhoud

buytolet

Woningen > Fjord 104
Fjord 104 , 8224 DG LELYSTAD
Prijs: VERKOCHT
Fjord 104 Lelystad
Fjord 104 Lelystad
Fjord 104 Lelystad
Opkoopbescherming Lelystad

Wij worden meer dan gemiddeld gebeld voor deze woning of het mogelijk is om deze te kopen om te verhuren. Bijgaand de informatie van de Gemeente Lelystad.

Opkoopbescherming
Laatst gewijzigd: 29-3-2023

Heeft u een woning gekocht of bent u van plan om een woning te kopen die onder de opkoopbescherming valt? Dan kunt u de woning niet zomaar verhuren. Deze woning valt onder beschermde woonruimte. U kunt deze alleen verhuren met een verhuurvergunning.

Opkoopbescherming woning Zuiderzeewijk
Deze vergunning moet u aanvragen bij de gemeente. De opkoopbescherming is een verbod op het verhuren van beschermde woonruimte. Met de opkoopbescherming kan de gemeente Lelystad het actief opkopen van woningen in Lelystadse wijken verbieden. Hierdoor is er voor iedereen een eerlijke kans op een (starters)woning in Lelystad.

De opkoopbescherming geldt 4 jaar vanaf de datum van inschrijving door de nieuwe eigenaar. Meer informatie over de opkoopbescherming leest u in de huisvestingsverordening Lelystad 2023 die op 27 april 2023 in werking treedt. Vanaf dat moment is de opkoopbescherming ingevoerd.

Of uw woning onder de opkoopbescherming valt en of u recht heeft op een verhuurvergunning kunt u controleren met de vragenlijst opkoopbescherming  . U kunt de vergunning aanvragen via het Aanvraagformulier verhuurvergunning opkoopbescherming  .

Beschermde woonruimte
Wanneer valt een woning onder beschermde woonruimte? Elke bestaande woning in Lelystad die voldoet aan de vijf kenmerken, is als beschermde woonruimte aangewezen:

die gelegen is in één van de volgende wijken:
Atolwijk
Kustwijk
Stadshart
Zuiderzeewijk en
waarvan de WOZ-waarde, geldend op de datum van inschrijving niet meer bedraagt dan de op dat moment geldende Nationale Hypotheek Garantie kostengrens, en die op de datum van inschrijving:
vrij was van huur en gebruik, of
in verhuurde staat was voor een periode van minder dan zes maanden, of
werd verhuurd met een verhuurvergunning opkoopbescherming, en
waarvan de datum van inschrijving na het tijdstip van inwerkingtreding van dit artikel ligt, en
waarvan de huidige of nieuwe eigenaar niet de gemeente of woningcorporatie is.

Vergunningen inzien en bezwaar maken
De gemeente publiceert de vergunningsaanvragen en verleende vergunningen. U kunt deze bekendmakingen ook wekelijks per e-mail ontvangen of een app downloaden waarmee u alle bekendmakingen in uw buurt kunt zien. Kijk hiervoor op de pagina vergunningen inzien en bezwaar maken.

Veelgestelde vragen
Waarom is de opkoopbescherming ingevoerd?
Er zijn niet veel goedkope- en middeldure woningen in Lelystad. De opkoopbescherming zorgt ervoor dat in gebieden deze woningen niet meer opgekocht kunnen worden door beleggers om te verhuren waardoor er meer kans is voor starters en middeninkomens.

In welke wijken is de opkoopbescherming ingevoerd?
In de Atolwijk, Kustwijk, Stadshart en Zuiderzeewijk.

Wanneer valt een woning onder de opkoopbescherming?
Als de woning voldoet aan de kenmerken zoals beschreven onder het kopje beschermde woonruimte.

Heb ik recht op een verhuurvergunning?
Of u recht heeft op een verhuurvergunning kunt u controleren met de vragenlijst opkoopbescherming  .

Hoe kan ik een verhuurvergunning aanvragen?
Een verhuurvergunning kunt u aanvragen via link het aanvraagformulier verhuurvergunning opkoopbescherming

Geldt de opkoopbescherming ook voor nieuwbouwwoningen?
Nee, de opkoopbescherming geldt alleen voor bestaande woonruimte.

Hoe lang geldt de opkoopbescherming en wat gebeurt er daarna?
Voor een periode van vier jaar mag de nieuwe eigenaar de woning niet verhuren, hierna kan de woning zonder vergunning worden verhuurd.

Mag ik de woning wel verkopen?
U bent vrij om de woning te verkopen.

Beleid en regelgeving
De opkoopbescherming is vastgelegd in de huisvestingsverordening Lelystad 2023. Op de website www.overheid.nl   kunt u alle lokale regelgeving vinden. U kunt op locatie zoeken, op woord of zinsdeel dat overeenkomt met wat u wilt gaan doen. Zo kunt u kijken welke lokale regels er gelden voor de activiteit die u gaat doen.


Bijgevoegd de stukken die besproken worden/zijn in de vergadering.

Meer dan 25 jaar ervaring in het vastgoed
Terug naar de inhoud